Wat is APS

Actie Potentiaal Stimulatie (APS) is een revolutionaire behandelmethode die het lichaam aanspoort tot herstel. Dit wordt behaald door een lichte prikkeling aan te bieden aan het lichaam. De prikkeling is een nabootsing van het lichaamseigen Actie Potentiaal.

Actie Potentiaal
De Actie Potentiaal is een commandosignaal in ons lichaam welke nodig is om het lichaam in conditie te houden. Alle belangrijke processen worden door dit signaal gestuurd.
Actie Potentialen vormen een essentiële eigenschap van menselijk en dierlijk leven. Ze maken het mogelijk om snel informatie te verzenden tussen verschillende weefsels. Met name het zenuwstelsel maakt uitvoerig gebruikt van Actie Potentialen, om informatie tussen zenuwcellen onderling uit te wisselen, maar ook tussen zenuwcellen en andere delen van het lichaam, zoals spieren of klieren.
Het signaal kan verzwakt zijn door een blessure of door veroudering. Bij het ouder worden neemt de sterkte van de actie potentiaal sterk af. De klachten, waar men als jongere gemakkelijk overheen stapt, kan voor een ouder iemand beduidend meer moeite kosten in het hersteltraject.
Lees verder »